Глобальність. Що таке глобальність?

Глобальність — якісна характеристика сучасного світу, яка розкриває його рух до інтегрованості і цілісності, проявляється в усіх вимірах його буття та виявах людської свідомості, означає формування спільності соціальних, економічних, політичних, правових відносин, які набули планетарних масштабів і не можуть інтегруватись у національно-державну практику. Глобальне, або світове, суспільство є дуже неоднорідним соціумом. Локальні суспільства, соціальні групи й індивіди стикаються з новою реальністю, часто не будучи готовими до її сприйняття і впливу на неї. Домінантою глобального світовідчуття є управлінський імператив або таке ставлення до дійсності, для якого характерне прагнення до пізнання будь-якої проблеми з метою її практичного розв’язання.

У нестабільних умовах перманентного балансування на грані хаосу, зниження дієвості державного і міждержавного контролю глобально-управлінський імператив потребує розроблення шляхів і механізмів упорядкування, обмеження і подолання найгостріших кризових проявів із використанням усіх форм і методів оперативного управлінського впливу на стан сучасного світу. З позицій глобально-управлінського імперативу будь-який конфлікт або криза постає як сукупність негативних та реально або потенційно позитивних сторін, що дозволяє розглядати ту чи іншу конфліктну (кризову) ситуацію як інструмент управління глобальними процесами.

 

Глобальність. Що таке глобальність?

Комментарии закрыты.