Глобалізм. Що таке глобалізм?

Глобалізм — 1) тип свідомості (або планетарна свідомість), що виникає у процесі глобалізації; 2) політична ідеологія соціальних сил, що прагнуть спрямувати глобалізаційні процеси у власних інтересах. Для глобалізму як ідеології характерне декларування стратегії глобалізації як єдино можливої перспективи людської еволюції. Носії глобалізму. моделюють певний образ майбутнього і відповідно намагаються перебудувати соціум. Стверджується неминучість структурування учасників глобалізаційного процесу на ініціаторів і лідерів як його рушійних сил і гарантів ідентичності; лояльних до ідеології процесу і готових стати його учасниками; індиферентних до процесу або таких, що обирають ескапістську лінію поведінки; опонентів, або противників стратегії процесу, що пропонують альтернативні рішення або заперечують ідеологію процесу загалом.

Обґрунтовується наявність противників глобалізаційного процесу, що стають чинниками консолідації його учасників, доводиться необхідність відкритості перед глобалізацією, що може стати виправданням втручання у справи інших країн як тих, хто поділяє стратегію глобалізації, так і тих, хто її заперечує. Ідеологія глобалізму не передбачає можливості інших, відмінних способів мислення. Це може бути небезпечним, якщо глобалізм претендуватиме на роль фундаментальної філософської підвалини еволюції. Ідеологія глобалізму прагне утвердитись як наука, неоліберальні стандарти глобалізму. іноді розглядаються як істина, що не підлягає критиці, перегляду, зміні тощо.

 

Глобалізм. Що таке глобалізм?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *