Гофман Ірвінг

Гофман (Hoffmann) Ірвінг (1922—82) — соціолог, антрополог. Гофман розробив теорію «соціальної драматургії», яка є одним із відгалужень символічного інтеракціонізму. Гофман прийняв концепцію соціальної особистості одного з основоположників теорії ролей В. Джемса як відправну точку у своєму аналізі мікросистем взаємодії між людьми. Вивчав «“личини соціальних акторів”, які, врешті, стають справжніми “Я”, а не уявним “Я”, яким хочуть бути ці люди», розглядаючи індивідів як акторів, що грають на сцені певні ролі у присутності аудиторії. Ситуації повсякденного життя Гофман аналізує з точки зору вербальних і особливо невербальних проявів, що сигналізують про певні прояви людської поведінки.

Гофман детально проаналізував особливості соціальної організації закритих установ («тотальних організацій»): в’язниць, психіатричних лікарень, лепрозоріїв, військових частин, монастирів, притулків для дітей і престарілих та ін. Гофман запровадив термін «рольова дистанція» для аналізу співвідношення між соціальною роллю, очікуванням щодо її виконання і ставленням індивіда до неї. Розроблена Гофманом мікросоціологічна теорія «соціальної макросистеми взаємодії обличчям до обличчя» не може бути прямим віддзеркаленням макросоціологічних структур і законів, однак ця теорія актуалізує необхідність залучення ірраціональності мікровзаємодій у загальний контекст соціальних змін. Розроблені Гофманом закони «драматургічної дії» можуть розглядатися як елементи конструювання соціальної реальності.

Гофман Ірвінг

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.