Гра ділова. Що таке ділова гра?

Гра ділова — метод соціально-психологічного тренінгу, створення моделі системи відносин, що імітує умови і динаміку виробництва. У діловій грі учасники діють за сценаріями, які відтворюють ситуації, що виникають на робочому місці. Проблеми розв’язують через виконання певних ролей, пошук шляхів виходу з конкретних ситуацій. Залежно від типу практики, який відтворюється у грі, і цілей учасників розрізняють ігри ділові, учбові, дослідницькі, управлінські, атестаційні. Уперше ділова гра («організаційно-виробниче випробування») була розроблена та проведена в СРСР у 1932, але інтенсивно розвинувся цей метод у 1957 в США. Ділова гра поширилася у зв’язку з потребами вдосконалення управління, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, прийняття планових та виробничих рішень. Перевагами методу є безпечне середовище, емоційне забарвлення, розуміння поведінки інших людей, зберігання досвіду впродовж тривалого часу.

До недоліків зараховують штучність, можливість легковажного ставлення з боку учасників, елемент ризику, що припускає оцінювання виступу, а не розв’язання проблеми. Ділова гра задає предметний і соціальний контекст професійної діяльності та моделює адекватніші порівняно з традиційним навчанням умови формування спеціаліста, завдяки чому засвоєння нового знання накладається на канву професійної діяльності; навчання набуває колективного характеру, розвиток особистості спеціаліста реалізується в результаті засвоєння норм компетентних предметних дій та норм соціальних відносин у колективі. Мотивація, інтерес та емоційний статус учасників ділової гри зумовлені широкими можливостями для цілепокладання та цілездійснення, діалогічного спілкування на матеріалі проблемного змісту ділової гри.

 

Гра ділова. Що таке ділова гра?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *