Гіпотеза. Що таке гіпотеза?

Гіпотеза (грец. hypothesis — основа, припущення) — 1) наукове припущення, висунуте для пояснення фактів, явищ, процесів, яке потребує підтвердження чи спростування; 2) обґрунтоване припущення про структуру, складові елементи, механізм функціонування і розвитку досліджуваного об’єкта тощо. Висування гіпотези є необхідним елементом наукового пошуку. До їх формування у соціологічному дослідженні ставляться такі вимоги: гіпотези повинні відповідати вихідним принципам загальносоціологічної теорії, бути взаємозалежними, супроводжуватися сукупністю систематизованих доказів висунутого пояснення; гіпотези мають бути доступними для перевірки у процесі соціологічного дослідження; вони не повинні суперечити перевіреним фактам, а також одна одній (хоча і можуть бути альтернативними); гіпотези мають бути досить простими і розгортатися від загальних посилок до наслідків.

Гіпотези за змістом припущень можуть бути описовими і пояснювальними. З точки зору завдань соціологічного дослідження гіпотези поділяють на основні і неосновні; за ступенем обґрунтованості і розробленості розрізняють первинні і вторинні гіпотези. Основна методологічна робота соціолога, що проводить дослідження, завершується формуванням гіпотези. Найпоширеніші помилки у формулюванні гіпотези такі: 1) висуваються гіпотеза, доказ чи спростування яких фактично нічим не збагачує соціологічну науку; 2) пропонуються гіпотези настільки узагальнені, без строгих формулювань, що їх практично неможливо перевірити. Щоб уникнути цих помилок, потрібно знати методологічні вимоги до висування гіпотези і підбирати якомога більшу кількість емпіричних індикаторів їх перевірки.

 

Гіпотеза. Що таке гіпотеза?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *