Дельфі метод. Що таке метод Дельфі?

Дельфі метод (від назви храму Аполлона в Дельфах (Давня Греція), знаменитого оракулами) — метод соціального прогнозування, необхідний для визначення перспектив і тенденцій розвитку на основі експертних оцінок. Метод Дельфі передбачає процедуру отримання та оброблення відповідей, яка дає змогу робити прогнози щодо науково-технічного і соціального прогресу, військово-політичних та ін. проблем. Прогнози, отримані за допомогою метода Дельфі, ґрунтуються на дослідженні та об’єктивних знаннях про об’єкт з урахуванням поглядів і думок експертів. Якість експертної оцінки залежить від методики збирання та оброблення індивідуальних експертних висновків і містить такі етапи: вибір складу експертів і оцінка їх компетентності; складання анкет для опитування експертів; отримання експертних висновків; оцінювання узгодженості думок експертів; оцінювання надійності результатів; складання програми для оброблення експертних висновків.

При цьому важливу роль відіграє інтуїція, оскільки вона ґрунтується на досвіді експертів. Метод Дельфі дає змогу виявити переважаюче судження опитуваних з обраних проблем, застосовується при складанні короткотермінових прогнозів, передбаченні локальних подій, тобто в порівняно простих випадках. Використання будь-якого варіанта метода Дельфі для довгострокового, комплексного і глобального соціального передбачення підвищує надійність прогнозів. Метод Дельфі має деякі недоліки: громіздкість, тому що кожен цикл отримання відповідей експертів дає досить великий обсяг інформації, що потребує багато часу на його аналізування; суб’єктивність, оскільки якість оцінки прямо залежить від кваліфікації експертів.

Дельфі метод. Що таке метод Дельфі?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *