Демократія. Що таке демократія?

Демократія (грец. demokratia — народовладдя) — форма суспільного устрою, яка ґрунтується на визнанні і дотриманні положення, що влада належить народу і він є її джерелом. Термін «демократія» виник у Давній Греції. Ж.-Ж. Руссо трактував демократію як безпосередню участь громадян у розв’язанні суспільних питань. Виокремлюють представницьку демократію, за якої народ обирає своїх представників, котрі вирішують важливі проблеми, демократію участі, яка передбачає прийняття якомога більшої кількості рішень не централізовано, а на рівні місцевих та ін. органів.

Напрямом поглиблення демократії деякі науковці вважають економічну демократію, за якої збільшується участь працівників в управлінні підприємствами. У сучасному суспільстві переваги демократії можуть бути реалізовані за наявності і високого рівня культури, добробуту, домінування середнього класу, здатності людей до самоконтролю, і зваженого поєднання власних інтересів з інтересами інших.

 

Демократія. Що таке демократія?

Комментарии закрыты.