Депутатський запит. Що таке депутатський запит?

Депутатський запит — підтримана радою відповідного рівня вимога депутата (депутатів) до посадових осіб органів державного управління чи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності. Депутатський запит є засобом отримання інформації або роз’яснення щодо певної проблеми. Він не включається до порядку денного сесії, не обговорюється, і рішення по ньому не приймається. У депутатському запиті вказують посаду, прізвище, ініціали посадової особи, до якої звертається депутат із запитом, а також зміст вимоги. Орган або посадова особа, до яких звернений депутатський запит, зобов’язані у встановлений законодавством термін надати змістовну відповідь на нього у письмовій формі або оголосити її на сесії. Рада може встановити інший термін для відповіді на запит, зобов’язати за необхідності відповідний орган представити відповідь на запит для розгляду на пленарному засіданні ради.

Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянутий у встановлений термін, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити депутата (депутатів), який направив запит, і запропонувати інший термін, прийнятний для обох сторін. Депутат (депутати) ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведене обговорення. Посадові особи, до яких звернений депутатський запит, інформуються у встановленому порядку про дату і час обговорення відповіді на запит радою і мають право бути присутніми на пленарному засіданні під час обговорення. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Депутатський запит. Що таке депутатський запит?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *