Деталь символічна, Що таке символічна Деталь?

Деталь символічна, Що таке символічна Деталь?

Деталь символічна (від франц. detail — подробиця, дрібниця) — художня деталь, яка набуває у творі символічного значення, тяжіє до широких узагальнень і опосередковано виражає сутність певного явища.
Через деталь значною мірою виявляється тип художнього мислення митця, його здатність виокремити з-поміж безлічі речей чи явищ те, що у сконцентрованому вигляді, економно і з великою експресивністю дає змогу виразити авторську ідею, сутність образу тощо. У тексті цей спосіб художнього мислення матеріалізується в речових, пейзажних, інтер’єрних, портретних деталях.

Особливістю символічної деталі, на відміну від інших деталей у художньому творі, є те, що вона, маючи подвійний план (конкретний і абстрактний), містить у собі певне узагальнення, прихований смисл, підтекст. Символічна деталь передбачає можливість різних трактувань, що надає багатозначності образам та ситуаціям у творі і має філософську смислову наповненість.
Майстрами творення символічних деталей вважають Б. Шекспіра, Стендаля, А. Чехова та ін.

Деталь символічна, Що таке символічна Деталь?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *