Деталь символічна, Що таке символічна Деталь?

Деталь символічна, Що таке символічна Деталь?

Деталь символічна (від франц. detail — подробиця, дрібниця) — художня деталь, яка набуває у творі символічного значення, тяжіє до широких узагальнень і опосередковано виражає сутність певного явища.
Через деталь значною мірою виявляється тип художнього мислення митця, його здатність виокремити з-поміж безлічі речей чи явищ те, що у сконцентрованому вигляді, економно і з великою експресивністю дає змогу виразити авторську ідею, сутність образу тощо. У тексті цей спосіб художнього мислення матеріалізується в речових, пейзажних, інтер’єрних, портретних деталях.

Особливістю символічної деталі, на відміну від інших деталей у художньому творі, є те, що вона, маючи подвійний план (конкретний і абстрактний), містить у собі певне узагальнення, прихований смисл, підтекст. Символічна деталь передбачає можливість різних трактувань, що надає багатозначності образам та ситуаціям у творі і має філософську смислову наповненість.
Майстрами творення символічних деталей вважають Б. Шекспіра, Стендаля, А. Чехова та ін.

Деталь символічна, Що таке символічна Деталь?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.