Деталь художня, Що таке художня Деталь?

Деталь художня, Що таке художня Деталь?

Деталь художня (від франц. dеtаіl — подробиця, дрібниця) — виразна подробиця у творі, що має значне змістовне та ідейно-емоційне навантаження. Передусім за її допомогою письменник підкреслює характерну ознаку змальованих ним картин, предметів або характерів героїв (інтер’єр, портрет, пейзаж тощо), що вирізняє їх з-поміж інших і надає можливість зрозуміти їх значення у загальному контексті твору. Деталь може уточнювати або розкривати задум автора, виступати втіленням ідеї або лейтмотиву твору. У сучасній літературі значно зросла увага до використання художніх деталей, і розглядається цей засіб як неодмінна умова письменницької майстерності. Деталі можуть повторюватись, мати наскрізний характер або бути одномоментними.

Маючи символічну природу, вони не є несподіваними в контексті твору. Наприклад, у казці О. Уайльда «Хлопчик-зірка» не випадково згадується, що в героя було «кам’яне серце», оскільки він був дуже жорстокий у ставленні до інших і навіть до своєї матері. Назва твору та повтори в тексті казки «хлопчик-зірка», «зоряний хлопчик» теж мають символічний характер, тому що герой мав «зіркову» хворобу, був самовпевнений і зарозумілий.

Деталь художня, Що таке художня Деталь?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *