Дистанція соціальна. Що таке соціальна дистанція?

Дистанція (лат. distantia — відстань) соціальна — поняття, що характеризує ступінь близькості чи відчуженості соціальних груп і осіб. Соціальна дистанція не тотожна просторовій, географічній дистанції, хоча може виражатися у специфічних формах розселення етнічних груп (гетто, зони та ін.), еліт (квартали багатіїв, вищого чиновництва та ін.). Поняття «соціальна дистанція» тісно пов’язане з вивченням відносин класів, груп, прошарків. Виділяється зовнішня і внутрішня соціальна дистанція. Зовнішня характеризується дистанцією між націями, класами, соціальними групами; внутрішня — дистанцією між членами групи. Згуртованість групи, трудового колективу тим більша, чим менша між членами групи соціальна дистанція.

Розрізняють горизонтальну й вертикальну соціальну дистанцію. Горизонтальна відображає соціальну відстань між групами й особами, що перебувають на одному рівні суспільної ієрархії, а вертикальна характеризує розбіжність між класами, групами, прошарками, що посідають різні місця в соціальній ієрархії. Соціальна дистанція втілюється в статусі особистості, у розбіжностях рангів, влади, престижу, авторитету. Вона виявляється у свідомості індивіда — в установках людей стосовно членів іншої соціальної чи етнічної групи, а також в об’єктивних характеристиках — у різних способах життя, типах розселення, утворення організації. Соціальні інститути різняться між собою за способом здійснення соціальна дистанція.

Дистанція соціальна. Що таке соціальна дистанція?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *