Дистанція соціальна. Що таке соціальна дистанція?

Дистанція (лат. distantia — відстань) соціальна — поняття, що характеризує ступінь близькості чи відчуженості соціальних груп і осіб. Соціальна дистанція не тотожна просторовій, географічній дистанції, хоча може виражатися у специфічних формах розселення етнічних груп (гетто, зони та ін.), еліт (квартали багатіїв, вищого чиновництва та ін.). Поняття «соціальна дистанція» тісно пов’язане з вивченням відносин класів, груп, прошарків. Виділяється зовнішня і внутрішня соціальна дистанція. Зовнішня характеризується дистанцією між націями, класами, соціальними групами; внутрішня — дистанцією між членами групи. Згуртованість групи, трудового колективу тим більша, чим менша між членами групи соціальна дистанція.

Розрізняють горизонтальну й вертикальну соціальну дистанцію. Горизонтальна відображає соціальну відстань між групами й особами, що перебувають на одному рівні суспільної ієрархії, а вертикальна характеризує розбіжність між класами, групами, прошарками, що посідають різні місця в соціальній ієрархії. Соціальна дистанція втілюється в статусі особистості, у розбіжностях рангів, влади, престижу, авторитету. Вона виявляється у свідомості індивіда — в установках людей стосовно членів іншої соціальної чи етнічної групи, а також в об’єктивних характеристиках — у різних способах життя, типах розселення, утворення організації. Соціальні інститути різняться між собою за способом здійснення соціальна дистанція.

Дистанція соціальна. Що таке соціальна дистанція?