Дослідження пілотажне. Що таке пілотажне дослідження?

Дослідження пілотажне (франц. pilotage) — етап соціологічного дослідження, що має на меті польову апробацію методологічних, методичних і організаційно-управлінських рішень, прийнятих на етапі підготовки програми дослідницького проекту. Метою пілотажного дослідження є перевірка адекватності методики збирання й аналізу емпіричних даних завданням і цілям дослідження й особливостям дослідницької ситуації. Розрізняють комплексні і диференційовані пілотажні дослідження. У комплексних перевіряють адекватність методичного забезпечення дослідницьких завдань на всіх етапах дослідницького процесу (при вибіркових процедурах, збиранні й аналізі даних, їх інтерпретації); з’ясовують можливості реалізації намічених термінів дослідження (доступність і надійність джерел інформації, ефективність методів підбору і навчання виконавців, контролю якості їхньої роботи та ін.). У диференційованих пілотажних досліджень апробують окремі методичні процедури та інструментальні рішення: адекватність запланованого виду опитування (анкетування або інтерв’ювання за місцем проживання, за місцем роботи, вуличне, телефонне опитування тощо), коректність формулювання питань, точність інструкцій для інтерв’юерів, правильність організації ситуації опитування та ін.

Апробацію окремих методичних процедур найчастіше проводять на невеликих вибірках (від 30 до 100 осіб), що дають змогу виявити ймовірні джерела систематичних помилок. При цьому важливо забезпечити участь у пілотажних дослідженнях представників соціальних груп, що володіють, за припущенням дослідника, якими-небудь особливостями, які можуть бути джерелами систематичних помилок в основному дослідженні. У пілотажних дослідження використовують такі методи: спостереження (включене і зовнішнє) за дослідницькою ситуацією, методичний експеримент, самозвіти польових працівників (інтерв’юерів, кодувальників та ін.), опитування респондентів та інтерв’юерів (інтерв’ю про інтерв’ю).

Дослідження пілотажне. Що таке пілотажне дослідження?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *