Драма, Що таке Драма?

Драма, Що таке Драма?

Драма (від грец. drаmа — букв. дія) — один з літературних родів, який змальовує світ у формі дії. Здебільшого призначений для сценічного втілення. Драматичним творам притаманна фабульна побудова з необхідними для цього атрибутами: зав’язкою, розвитком дії, кульмінацією та розв’язкою. Започаткували цей вид літератури античні письменники (Есхіл, Софокл, Еврипід), подальшого розвитку він набув за доби класицизму (П. Корнель, Ж. Расін), в епоху Просвітництва (В. Міллер, Г. Лессінг), в літературі XIX ст. (В. Гюго, Дж. Байрон та ін.) і XX ст. (Б. Шоу, Б. Брехт та ін.). Відповідно до змісту і форми, характеру конфлікту драматичні твори поділяються на окремі види і жанри (трагедія, комедія, власне драма, фарс, водевіль, мелодрама, трагікомедія). У минулому існували також містерії, міраклі, мораліте, шкільні драми, інтермедії. Драма як жанр драматичних творів — п’єса соціального або побутового характеру з гострим конфліктом, який розвивається в постійній напрузі.

Дійові особи драми — переважно звичайні рядові люди, і автор прагне розкрити їхню психологію, дослідити еволюцію характерів, мотивацію вчинків і дій. Зародження драми як жанру можна помітити вже в драматургії античності («Іон» Еврипіда), але значного поширення вона набула починаючи з XVIII ст. Деякі різновиди драми як жанру: міщанська, реалістична (соціально-побутова, соціально-психологічна, соціально-політична), інтелектуальна, абсурду, епічна, драма-притча, постмодерна.

Драма, Що таке Драма?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *