Езопова мова, Що таке Езопова мова?

Езопова мова, Що таке Езопова мова?

Езопова мова (від імені напівлегендарного давньогрецького байкаря VI ст. до н. е. Езопа) — замасковане, алегоричне висловлення думок з іронічними натяками й недомовками. Яскравим зразком езопової мови є байки. «Езоп тільки під ослоною байок міг висказувати свої думки про відносини невільників до панів» (І. Франко). До езопової мови не раз вдавалися дореволюційні письменники Т. Шевченко, М. Салтиков-Щедрін, І. Франко, Леся Українка, щоб уникнути переслідувань царизму та цензурних заборон, а також для посилення емоційного впливу своїх творів на читачів. Так, Т. Шевченко написав поему «Неофіти», яка, за його ж словами, «нібито із римської історії», а насправді поет мав на увазі Російську імперію, царя Миколу І.

Езопова мова, Що таке Езопова мова?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *