Експансія культурна. Що таке експансія культурна?

Експансія культурна — ціннісно-раціональна соціальна дія, мотивована вірою в безумовну самодостатню цінність та універсальність культурної місії певного народу чи держави, яка є однією з необхідних умов формування імперії і засобом забезпечення її фундаментальних потреб (зростання обсягу доступних та контрольованих ресурсів; підтвердження претензії на імперський «космічний суверенітет»). Експансія культурна є фактором зміцнення імперського, універсального статусу держави, збереження її стабільності як імперської системи і наслідком не лише економічної, військово-політичної, а й онтологічної, містичної зверхності держави. Вкладені у первинний поштовх ресурси розширення компенсуються за рахунок ресурсів периферії. Експлуатація периферії обґрунтовується релігійними і міфологічними уявленнями про універсальну місію імперії та провідну роль імперського ядра у її здійсненні.

Імперська логіка перетворює експансію культурну на дещо самоцінне та суперцінне, здатне компенсувати будь-які можливі матеріальні втрати культурно-символічними і політичними досягненнями. Іноді символічним виходом для імперії може виявитись ізоляція її сакрального, містично значущого простору від «профанної» території, яку займають «варвари». У такому разі стіни та вали не просто визначають межі простору, що обороняється від вторгнення ззовні, а й відділяють змістовний простір від того, який повертається в небуття (Китайська стіна, вал Адріана). За об’єктивної неможливості здійснювати безпосередню територіальну імперську експансію її у певному розумінні замінює експансія в просторі політичної символіки.

Експансія культурна. Що таке експансія культурна?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *