Експеримент соціальний. Що таке соціальний експеримент?

Експеримент (лат. experimentum — проба, дослід) соціальний — спосіб одержання інформації про причинно-наслідкові зв’язки між показниками функціонування, діяльності, поводження соціального об’єкта і керованими та контрольованими факторами, які впливають на нього. Сутність соціального експерименту с. полягає у впливі на обрану експериментальну групу (групи) за допомогою визначених факторів і вивченні напряму, величини і стійкості зміни характеристик явищ, що цікавлять дослідника. За специфікою дослідницького завдання розрізняють науково-дослідні, практичні, наукові експерименти і методичні експерименти для визначення придатності певної методики. За логічною структурою доказу гіпотези розрізняють паралельний і послідовний соціальний експеримент.

Експеримент соціальний. Що таке соціальний експеримент?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *