Експертиза. Що таке експертиза?

Експертиза (лат. еxpertus — досвідчений) — спеціальне дослідження (розслідування) певних справ, питань, явищ, подій у будь-якій галузі життя (господарській діяльності, науці, техніці, медицині, юриспруденції тощо), що здійснюється з залученням новітніх досягнень людського знання і відповідних технічних засобів з метою об’єктивної оцінки справи. Її результати оформляються у вигляді обґрунтованого висновку (до якого у разі потреби можуть додаватися документально-ілюстративні матеріали).

Експертиза складається з трьох етапів: вивчення (дослідження) проблеми (об’єкта); оцінювання проблеми (об’єкта) за узгодженою методикою та критеріями; вмотивовані оцінки, висновки та рекомендації щодо проблеми, яка підлягає експертизі. Її здійснює група (колегія) експертів, яких призначають офіційно, обирають або спонтанно організовують. Експертом зазвичай є фахівець (спеціаліст) високої кваліфікації з відповідної галузі знань, який здійснює експертизу з питань (і з точки зору) своєї галузі. Спеціалізована експертиза виконується, як правило, спеціалістами однієї сфери знань або діяльності, комплексна експертиза — представниками різних наукових та практичних напрямів і галузей.

Експертиза. Що таке експертиза?

Комментарии закрыты.