Еміграція. Що таке еміграція?

Еміграція (лат. emigre — виселяюся, переселяюся) — 1) виїзд з однієї країни до іншої на постійне (іноді на невизначено тривалий час) проживання, зазвичай із зміною громадянства; 2) сукупність емігрантів, що проживають у країні (російська еміграція в США, алжирська еміграція у Франції та ін.). Особа, що виїжджає з країни з метою постійного (тривалого) проживання в іншій державі, визначається поняттям «емігрант».

Виокремлюють економічні причини еміграції (безробіття, безземелля селян, низькі доходи і рівень життя в місцях проживання, неможливість реалізації підприємницької ініціативи тощо), соціальні (погані умови проживання, відсутність доступу до освіти, незадоволеність соціальним статусом тощо), військово-політичні (війни і воєнні дії, конфлікти, зміна державних кордонів тощо), етнічні (прагнення до повернення на етнічну батьківщину, етнічна дискримінація тощо), демографічні (шлюб з іноземцем, прагнення возз’єднання з родиною тощо), еколого-географічні (природно-кліматичні умови, природні катаклізми і стихійні лиха, техногенні катастрофи) і релігійні. Еміграція помітно впливає на демографічну, національну, конфесіональну, загальну чисельність населення країни аж до абсолютного її скорочення, призводить до соціальних ускладнень: дефіциту трудових ресурсів внаслідок вибуття із складу населення здорових, молодих і професійно підготовлених громадян, деформації статево-вікової структури населення, несприятливих змін в житті і побуті родин емігрантів і їхнього соціального оточення.

Еміграція. Що таке еміграція?

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *