Ентропія соціальна. Що таке соціальна ентропія?

Ентропія (грец. en — в і trope — поворот, перетворення) соціальна — міра (ступінь) відхилення соціальної системи чи її окремої ланки від еталонного (нормального, очікуваного) стану, що виявляється в зниженні рівня організації, ефективності функціонування, темпів розвитку системи. На відміну від ентропії у фізиці, є не формально-математичною, а змістовною категорією. Соціальна ентропія визначається за допомогою експертного аналізу, історико-соціологічних досліджень, структурно-функціонального підходу та ін.

Соціальна ентропія пов’язана з невизначеністю у стані середовища, діяльності людей, управлінськими помилками, помилками планування, недоліком чи недостатнім використанням знань (інформації) у процесі організації підприємства, установи, галузі. Ентропія соціальних систем виявляється в «розбуханні» управлінських структур, зростанні бюрократизму, великих документопотоках, громіздких узгодженнях, численних і малозмістовних зборах, засіданнях тощо. Для усунення соціальної ентропії застосовують методи й компетентний апарат соціальної когнітології, яка вивчає принципи й механізми нагромадження та використання знань у соціальних системах.

Ентропія соціальна. Що таке соціальна ентропія?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *