Епопея, Що таке Епопея?

Епопея, Що таке Епопея?

Епопея (грец, еророіа, від ероs — слово, розповідь та роіео — творю) — один з епічних жанрів, значний за обсягом твір, для якого характерні всеосяжне зображення народного життя, інтерес до всіх його реалій, епохальних подій, велика кількість персонажів.
Епопея бере початок у міфологи та усній народній творчості. У Давній Греції — це героїчний епос у вигляді великих циклів народних сказань, пісень і легенд, які оповідали про найвизначніші історичні події, легендарних та історичних осіб («Іліада» та «Одіссея» Гомера, «Енеїда» Вергілія та ін.) У Середньовіччі з’явилися різновиди епопеї як рицарської, так і народної («Беовульф», «Старша Едда», «Пісня про Нібелунгів»). Зразками епопей епохи Відродження є «Шалений Роланд» Л. Аріосто, «Визволений Єрусалим» Т. Тассо, а доби Просвітництва — «Генріада» Вольтера. У XIX ст. епопеями називали великі та складні епічні твори (романи, цикли романів), у яких змальовувалися епохальні події, важливі для історії народу («Людська комедія» О. де Бальзака, «Війна і мир» Л. Толстого та ін.).

Епопея розвивалася і в XX ст. («Тихий Дон» М. Шолохова, романи М. Стельмаха та ін.). Твори-епопеї містять велику кількість персонажів, зокрема й історичних. У них змальовані події, важливі для долі народу, нації, різні верстви суспільства, що дає можливість письменникам створити енциклопедію народного життя, показати вплив суспільного середовища на формування характерів, взаємозв’язок індивідуального та історичного.

Епопея, Що таке Епопея?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *