Епос героїчний народний, Що таке героїчний народний Епос?

Епос героїчний народний, Що таке героїчний народний Епос?

Епос героїчний народний — збірна назва фольклорних творів різних жанрів (думи, історичні пісні, поеми, балади, легенди, перекази), в яких відображені воля, завзяття народу в боротьбі з ворогом, злом, несправедливістю, прославляються розум, сила й мужність воїнів, богатирів, народних месників. Героїчний епос формувався тисячоліттями й у різних народів має свої більш чи менш архаїчні форми: у вавилоно-ассирійців — «Поема про Гільгамеша», у тюрко-монгольських народів — «Алпамиш», «Манас», «Дангар», у Давній Греції — поеми Гомера «Іліада» і «Одіссея», у вірменів — «Давид Сасунський», у карело-фінів — «Калевала», у англосаксів — поема «Беовульф» тощо. Особливого поширення героїчний народний епос набув за доби Середньовіччя — період формування державності та боротьби з чужоземними загарбниками у багатьох народів Європи. Визначними пам’ятками середньовічного героїчного епосу вважаються «Пісня про Роланда» (Франція), «Пісня про Нібелунгів» (Німеччина), «Пісня про мого Сіда» (Іспанія). Яскравим прикладом героїчного епосу Київської Русі є «Слово о полку Ігоревім». Центральним персонажем героїчних епосів усіх народів є воїн-богатир. Це — Ілля Муромець, Роланд, Сід, Давид Сасунський, яких народна фантазія наділяє надзвичайною силою та мужністю.

Важливою рисою цих творів є історична основа, поетично переосмислена народом. Творцями і носіями героїчного епосу в Західній Європі спочатку були дружинні співці, які брали участь у битвах і походах, що потім оспівували. Пізніше носіями героїчного епосу стали професійні співці: жонглери (Франція), шпільмани (Німеччина), хуглари (Іспанія). Твори героїчного епосу мають однакові принципи побудови: зачин і кінцівка, протиставлення героя його суперникові, розгорнуті описи типових ситуацій, поширені діалоги, їм також притаманна стійка система засобів художньої виразності: урочистий тон оповіді про героя та його подвиги, триразові повтори, гіперболізація, використання постійних епітетів тощо. Ці твори спочатку передавалися усно наступним поколінням; до нас вони дійшли в записаному, частково літературно опрацьованому вигляді.

Епос героїчний народний, Що таке героїчний народний Епос?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *