Епітафія

Епітафія, Що таке Епітафія?

Епітафія (грец. еріtаfіоs, від ері — над і tаfоs — могила) — надмогильний напис у віршах або прозі, поширений за античної доби переважно у вигляді епіграми та пов’язаний з культом мертвих.

Епітафія, Що таке Епітафія?