Епітет, Що таке Епітет?

Епітет, Що таке Епітет?

Епітет (від грец. еріthеtоn — прикладка) — один з основних тропів поетичної мови, призначений відкреслити характерну рису, визначальну якість певного предмета або явища та передати емоційне ставлення до них. У фольклорі були поширені постійні епітети («ясні зорі», «сира земля» та ін.). У художній літературі вживаються епітети, що мають переносне значення («залізна воля», «золоте серце» та ін.) або висловлюють суб’єктивні почуття («солодкий біль» у Петрарки, «блакитні думки» у Гейне тощо).

Епітет, Що таке Епітет?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *