Етнологія. Що таке етнологія?

Етнологія (грец. еthnоs — народ і logos — слово, вчення) — 1) наука, яка вивчає склад, походження (етногенез), розселення і культурно-історичні взаємозв’язки народів світу, їх матеріальну і духовну культуру, особливості побуту; 2) порівняльно-історичне вивчення народів і культур. У США і частині країн Європи етнологія була покликана проводити гуманітарні дослідження разом з археологією, матеріальною культурою, лінгвістикою, соціологією, соціальною, культурною і фізичною антропологією.

Всеохоплююче трактування етнології заперечували британські соціальні антропологи, які дистанціювалися від історичного аспекту етнологічних спостережень. Представники американської культурної антропології дотримувалися протилежної точки зору. Під час етнологічних досліджень вони вивчали, аналізували, класифікували історію людства в усіх фізичних, матеріальних і культурних виявах.

Етнологія. Що таке етнологія?

Комментарии закрыты.