Етнічний плюралізм. Що таке етнічний плюралізм?

Етнічний плюралізм (грец. еthnikos — племінний, народний і лат. pluralis — множинний) — світоглядна позиція, сутністю якої є визнання рівності і самоцінності кожного етносу, його права на збереження своєї самобутності, вільний та всебічний розвиток. Етнічний плюралізм постає на противагу таким явищам, як етнічне протистояння, конфронтація та ворожнеча, що можуть бути наслідками прояву етноцентризму.

Витоками етнічного плюралізму є гуманістичні ідеали людства, загальнолюдські цінності, фундаментальною основою — філософське вчення про діалектичну багатоманітність світу як закономірність його розвитку. У політичній сфері етнічний плюралізм відповідає лібералізму як ідейній доктрині, що відстоює право особистості на самоідентифікацію.

Етнічний плюралізм. Що таке етнічний плюралізм?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *