Етнічний склад населення. Що таке етнічний склад населення?

Етнічний склад (структура) населення — поділ суспільства на етноси за ознакою етнічної належності (або національності), що враховується при переписах населення та ін. формах масового статистичного обліку. Етнічний склад населення може бути визначений для окремої країни та її адміністративно-територіальних підрозділів (областей, районів, міст тощо), груп країн (наприклад, країни Західної Європи) та світу загалом.

Крім точних даних про етнічну належність (національність), для визначення етнічного складу населення використовують дані про рідну мову з корективами щодо мовної асиміляції. У регіонах і країнах з нерозвинутою етнічною статистикою застосовують підрахунки й оцінки, що ґрунтуються на відомостях про розмовну мову, релігійну та расову належність тощо. Істотні зміни етнічного складу населення протягом певного часу свідчать про етнічну диференціацію природного відтворення, етнічні процеси, етнічні міграції та ін. процеси, що впливають на етнічну належність.

Етнічний склад населення. Що таке етнічний склад населення?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *