Ефективність соціального управління. Що таке ефективність соціального управління?

Ефективність соціального управління — 1) результативність управління, що визначається співвідношенням обсягу використаних наявних ресурсів для досягнення поставлених цілей і отриманого результату; 2) характеристика (підсумковий результат) управлінської діяльності, що визначається системою критеріїв і показників (економічних, соціальних, культурних та ін.), за якими з’ясовують якість управлінської діяльності, стан об’єкта управління кількісно і якісно.

Ефективність соціального управління. Що таке ефективність соціального управління?

Комментарии закрыты.