Ефективність. Що таке ефективність?

Ефективність (лат. effectivus, від effecte — творчий, дієвий, спішно зроблений з хорошим результатом) соціальна — показник, який характеризує реальне співвідношення потреб та ступеня їх задоволення; чим більша різниця між початковим внеском (затрати) і кінцевим продуктом, тим вища соціальна ефективність. Ефективність є найважливішим якісним показником суспільного виробництва, при цьому розрізняють соціальну ефективність і економічну відповідність результатів господарської діяльності основним соціальним потребам і цілям суспільства, інтересам окремої людини. У економічній соціології, соціології організацій, соціології журналістики, соціології комунікації, соціології масової комунікації розглядають окремі складові досягнення ефективності (наприклад, в соціології організації — поняття «ефективність організації»). В соціології організації ефективність харектеризує поліпшення механізму впливу і конструювання стосунків всередині організації, успішного співіснування на рівні «керівник»—«підлеглий», соціальної взаємодії індивідуальних та колективних інтересів. Емпірична соціологія вивчає ефективність інфомації, її збору, обробки й аналізу. Розумінню соціальної ефективності сприяє аналіз діади понять «ефект» і «результат», що не є тотожними.

«Ефект» у кінцевій екзистенції може бути розглянутий як результат, як щось, що перебуває в процесі розгортання, становлення і виявляється лише в заключній фазі. Феноменологія результату тісно пов’язана з невидимою частиною ефективності. Результат з’являється тільки в тому випадку, якщо зусилля діють в сприятливому напрямку і володіють джерелом ефективності. Отже, ефект у його кінцевому моменті доцільно називати результатом. Досліджувати соціальну ефективність відокремлено від соціальної реальності неможливо. Як правило, позитивний результат для однієї зі сторін може виявитися протилежним для іншої, а досягнення позитивного результату не завжди означає досягнення ефективності. На наміри і результати суттєво впливає порозуміння між суб’єктами соціальної взаємодії. Деякі засади і результати можуть бути спільними для значної кількості соціальних груп, оскільки ґрунтуються на загальноприйнятих соціальних нормах і цінностях, і їх можна визначити як важливі для широкого кола суб’єктів, а інші правила і результати — лише для визначеної соціальної групи, що репрезентує певну культуру чи субкультуру. До такої релятивності в розумінні соціальної ефективності спонукає соціальна реальність. Отже, соціальна ефективність передбачає досягнення найкращого результату оптимальним способом для обраного моменту соціальної реальності

Ефективність

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *