Жанр ліро-епічний, Що таке ліро-епічний Жанр?

Жанр ліро-епічний, Що таке ліро-епічний Жанр?

Жанр ліро-епічний (від франц. gеnrе — рід, вид) — своєрідний літературний жанр, у якому гармонійно поєднуються зображальні засоби виразності, притаманні ліриці та епосу, внаслідок чого витворюються якісно нові сполуки (вірш у прозі, ліро-епічна поема, роман у віршах та ін.). Зародження ліро-епічних творів простежується в добу романтизму, коли ліричні тенденції розповсюджувалися на інші роди літератури.

Жанр ліро-епічний, Що таке ліро-епічний Жанр?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *