Загадки. Український фольклор. Конспекти лекцій

Загадки. Український фольклор. Конспекти лекцій

Виникли загадки ще в первіснообщинну добу, коли людина вже могла мислити абстрактно, зіставляти та порівнювати різні предмети і явища. Як і інші види усної народної творчості, вони виявляли намагання людини розібратися в усьому, що її оточує. Деякі вчені пов’язують появу загадок із тодішньою системою заборон. Наприклад, мисливці вважали, що звірі розуміють мову людини і можуть перешкодити полюванню. Тому, йдучи на промисел, вони не говорили про свої наміри відкрито, не називали звірів та знаряддя полювання, вдаючись до інакомовності.

Загадка — невеликий твір, що у прихованій, хитро сплетеній формі описує предмети та явища, які потрібно відгадати, назвати.

Їх наділяли певним магічним значенням. Вміння розгадувати загадку, вважалося, позитивно впливає на добробут людини, а невміння знайти відгадку накликає нещастя. Так, русальна пісня розповідає про те, як маленька дівчинка не розкрила значення загадок русалки, і та її залоскотала. В іншій пісні йдеться про козака, який, потрапивши у полон до татар, був звільнений, бо знайшов відповіді на всі загадки.
Чимало текстів найдавніших загадок є у казках, наприклад у «Мудрій дівчині». Стислі алегоричні тексти не лише були засобом перевірки мудрості людини, а й мали пізнавальну цінність: з їх допомогою народні знання передавали наступним поколінням. Згодом загадки слугували засобом розваг молоді на вечорницях, своєрідною розумовою грою, змаганням на кмітливість. Із часом змінилася і їхня форма, набувши поетичних ознак. У ХІХ ст. загадки було включено до навчальної літератури.
Більшості українських загадок властива образність. Вони багаті на поетичні засоби, влучне і дотепне слово: «Ой за лісом, за пралісом золота діжа горить» (сонце); «Маленький, чепурненький, крізь землю пройшов, червону шапочку знайшов» (гриб) тощо. Персоніфікація та метафоричність є найважливішими художніми прийомами їх творення.

Різноманітність ритму, рим, багатство асонансів та алітерацій — теж ознаки загадок: «Торох, торох, розсипався горох, почало світати — нема що збирати» (небо і зорі); «Крутосто, вертосто, на йому жупанів зо сто» (капуста); «Летів птах через дах, а сів на воротях, в червоних чоботях» (лелека). Стрункою є композиційна будова загадок, у них майже немає складних синтаксичних форм, речення поєднані між собою інтонаційно, тому сполучники використовуються рідко. Усі засоби поетичного оформлення загадок спрямовані на стисле, чітке, яскраве висловлення їх змісту, легке запам’ятовування і поширення. Широкий тематичний спектр загадок: природа, рослинний і тваринний світи, знаряддя праці, людина, її побут, мистецтво, наука тощо.
Здавна використовували загадки у художній літературі. Особливої популярності набули загадки, створені Л. Глібовим, зокрема загадки-акровірші, відгадати які можна за першими літерами кожного рядка згори вниз:

Хто баба?
Сидить хитра баба аж на версі граба.
«Ой не злізу з граба! — дурить діток баба. —
Вловіть мені тую курочку рябую,
А я подарую грушку золотую».

Літературні загадки є і в художньому доробку Ю. Федьковича, І. Франка, С. Васильченка. Традиція створення літературних загадок продовжується і в сучасній літературі.
Наукові студії над загадками почалися в першій половині ХІХ ст. з появою публікацій Г. Ількевича, О. Сементовського, П. Чубинського та ін. Перша розвідка про поетику загадки належить І. Франкові (незакінчена праця «Останки первісного світогляду в руських і польських загадках народних», 1884). На жаль, навіть нині цей жанр вважають маловивченим.

Загадки. Український фольклор. Конспекти лекцій

Повернутися на сторінку Український фольклор. Конспекти лекцій

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *