Загальна характеристика літератури Франції 18 століття. Зарубіжна література 17-18 століття

Загальна характеристика літератури Франції 18 століття. Зарубіжна література 17-18 століття

Історія французької просвітницької літератури 18 століття — це одночасно історія її політичних, філософських та соціальних ідей, оскільки письменники-просвітителі були водночас і філософами, і політичними діячами.
Протягом 18 століття між Францією та Англією вирішувалося питання про першість щодо захоплених колоній. Англія із року в рік посилювала свої позиції, використовуючи або свідомо створюючи конфлікти на континенті і втягуючи до них Францію (війна за іспанську спадщину, війна за польську спадщину, Семилітня війна 1756—1763 років тощо).
На початку століття Франція втратила ряд колоній в Америці, після Семилітньої війни вона вимушена була поступитися Англії Канадою, деякими колоніями в Індії тощо.
Війни ослабили Францію, порушили внутрішнє економічне життя країни. Державна казна була спустошена. Народ жив у жахливій бідності.
Внутрішня політика французького абсолютистського уряду у 18 столітті була безпорадною, як і політика зовнішня.
Державний борг зростав з року в рік. Катастрофічно падала в ціні грошова одиниця. Держава неодноразово оголошувала себе банкрутом. А між тим двір на одні лише подарунки та пенсії витрачав щорічно 28 мільйонів ліврів. Збільшувалася кіль-кість так званих «фіктивних» посад.
Все це лягало на плечі селян та загалом простого люду.
У Франції 18 століття дворянство та духовенство охоплювали два перших стани, які користувалися усіма привілеями, хоча складали лише одну тридцяту частину населення країни. Усі останні, а їх нараховувалось аж 24 мільйони, відносили-ся до категорії так званого «третього стану».
Третій стан не мав політичних прав. Його представники не мали можливості обіймати вищі військові та державні посади. Щоправда, починаючи із середини 18 століття уряд, відчуваючи гостру нестачу грошей, став продавати посади, які давали право отримувати дворянське звання. Це склало важливу частину державних доходів. Дворян, які придбали собі посади разом із дворянським званням, називали «дворянами мантії»; однак, вони користувалися лише мінімальними правами.
Жахливу картину народної убогості являла собою Франція 18 століття. У країні нараховувалося близько 1,5 мільйона убогих. Селянство було доведене до відчаю.
Події, що відбувалися у країні, так чи інакше були провісниками революції.
Усі суспільні стани були незадоволені існуючим порядком, навіть панівний клас, дворянство, яке на власні очі бачило, як ставали убогими колись багаті знатні роди, як занепадали феодальні маєтки, а золоті запаси зосереджувалися в руках фі-нансистів з «третього стану».
Революція у Франції відбулася у 1789 році.
Але революційному вибухові передувала довга та напружена боротьба у сфері ідеології. Оплотом феодалізму була церква. Вона була жорстокою з усіма, хто становив для неї небезпеку. Нею усіляко придушувався народний протест. Значний вплив мав орден монахів — єзуїтів. Останні відкривали у Франції навчальні заклади для аристократичної молоді.
Революційний рух, що пропагував ідею прогресу, очолили у Франції просвітники (Монтеск’є, Вольтер, Руссо, Дідро, Гольбах, Гельвецій та ін.) Практично всі просвітники зазнали гонінь з боку духівництва і королівської влади, а їхні твори неодноразово переслідувалися.
Просвітителі доводили ту думку, що моральні принципи необов’язково пов’язані з релігією і можуть розглядатися з позицій природного розуму.
Вони були людьми всебічно розвиненими і проявили свої непересічні здібності у найрізноманітніших сферах. Без сумніву, усі галузі людських знань були охоплені їхнім допитливим розумом, в усіх сферах вони зуміли сказати своє нове слово.

Характерні риси французького Просвітництва:

 • в центрі уваги французьких просвітників була наука;
 • вони проголосили людину творцем історії, відкидаючи теорію церковників про божественне провидіння;
 • утверджували необхідність перебудови людського суспільства. З цією метою потрібно озброїти людей розумом, просвітити їх тощо;
 • віра в ідею просвітницької монархії — поставити на чолі держави монарха — «філософа»;
 • теорія «природної людини». На їхню думку, існувало дві категорії людської особистості:
  1) особистість, створена природою, яка живе за її законами у постійному безпосередньому спілкуванні з нею;
  2) особистість, сформована у суспільстві, сповненому найстрашніших пороків.
 • звідси завдання — повернути людину до природи, до її природних законів;
 • мистецтво повинно мати просвітницькі цілі, викривати неправду церкви, каз-ки священиків, викорінюючи забобони, релігійний фанатизм, нетерпимість, виховувати гуманістичні ідеали тощо;
 • трибуною просвітників був театр;
 • «дитиною» просвітників був жанр філософського роману. Мета останнього полягала не в тому, щоб всебічно висвітлити характер людини або історичну обстановку, як це ми бачимо у реалістичному романі 19 століття, а у підкреслено повчальній формі донести до читача філософські ідеї автора, зробити ці ідеї зрозумілими, загальнодоступними;
 • художні образи використовуються письменниками як носії певних філософських ідей;
 • просвітники залюбки використовували у своїх творах фантастичні елементи, вимисел тощо;
 • головна перевага прози — точність і зрозумілість мови письменника.

Загальна характеристика літератури Франції 18 століття. Зарубіжна література 17-18 століття

Повернутись на сторінку Зарубіжна література 17-18 століття

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *