Залізний закон олігархії. Що таке залізний закон олігархії?

Залізний закон олігархії (грец. oligarchia — влада небагатьох) — закон, який постулює, що в масових організаціях у процесі їх функціонування неминуче відбувається олігархізація політичної влади, тобто захоплення влади правлячою верхівкою. Залізний закон олігархії сформульований німецьким соціологом Робертом Міхельсом (1876—1939). Наслідком формування будь-якої масової організації є формальна спеціалізація, яка породжує необхідність професійного керівництва і переносить основні властивості маси на вождів як їх специфічні якості. Такі теоретичні тенденції пов’язані з різкою зміною ставлення вождів до мас. Внаслідок заміни колегіального керівництва професійним ініціатива і здатність формулювати точку зору стають професією обраних, а масам відводиться більш пасивна роль — дисципліна. Ці тіньові аспекти бюрократичного апарату містять значні загрози для організації, які реалізуються за умови неврахування масами ролі секретарів, які є лише виконавцями, а не професійними ініціаторами й керівниками організації. Вожді, які спочатку є провідниками волі мас, стають незалежними, звільняючись від них. За Міхельсом, визнання організації — це завжди вираження тенденції до олігархії. Організація завершує остаточний поділ будь-якої партії чи профспілки на керівну меншість і керовану більшість. Міхельс апелює до історії, вказуючи, що на перших етапах цивілізаційного розвитку панувала тиранія, а демократія виникла тільки на більш пізній і високорозвинутій стадії суспільного життя. Свободи, тобто переваги, а також участь в управлінні суспільством належать спочатку небагатьом, а в новітній час поступово поширюються на ширше коло осіб, започатковуючи добу демократії. Проте, розвиваючись, демократія знову повертається до тиранії: із посиленням організації демократія починає зникати. Розвиток демократії здійснюється за параболою. За правилом Міхельса, влада вождів зростає пропорційно розвитку організації. З розширенням і розгалуженням офіційного апарату, тобто збільшенням кількості членів організації, збільшуються її доходи, на зміну демократії приходить всесилля виконавчих органів. Із збільшенням організації зростає кількість поставлених управлінських завдань і їх складність, розширюється й ускладнюється коло обов’язків. За таких умов члени організації вимушені покладати обов’язки з контролювання і регулювання управлінської діяльності на спеціально призначених осіб, платних функціонерів, обмежуючись вивченням звітів або залученням ревізорів.

Сфера демократичного контролю звужується, і формується суворо відокремлена від пересічних членів організації бюрократія із численними інстанціями. Ця формальна ієрархія зумовлена організаційно-технічними потребами і є умовою впорядкованого функціонування організаційної машини, тобто бюрократизм олігархічної організації ґрунтується на практичній формальній потребі. Міхельс зазначає, що стала організація з формальних і тактичних причин потребує постійних вождів, але початок формування професійних вождів означає початок кінця демократії. Ідеї олігархічних тенденцій висловлювали Ж.-Ж. Руссо, В. Консідеран, К. Пізакане, П.-Ж. Прудон, а також Г. Моска, який вважав, що поняття народного представництва як добровільно обумовленого демократичними свободами передавання суверенітету від виборців (більшості) до обраних (меншості) ґрунтується на хибному припущенні, що меншість міцно пов’язана з волею більшості, а фактична влада виборців над їх делегатами закінчується разом із завершенням акту обрання.

Залізний закон олігархії. Що таке залізний закон олігархії?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *