Замовляння «Добрий день тобі, Сонечко яснеє…». Аналіз твору. Український фольклор. Конспекти лекцій

Замовляння «Добрий день тобі, Сонечко яснеє…». Аналіз твору. Український фольклор. Конспекти лекцій

Родинно-побутове замовляння оберегового призначення «Добрий день тобі, Сонечко ясне…» використовували для ворожіння краси. Воно має форму монологу, зверненого до Сонця — одного з наймогутніших світил-божеств. Традиційний для язичницької свідомості зачин є узагальненою формулою вітання: «Добрий день тобі, Сонечко яснеє!».
Сонце освітлює весь світ, роздаючи йому «доброту-красоту», «любощі», «милощі». Усе радо приймає його дарунки: «гори і долини, і високії могили». Таку життєдайну функцію сонячного світла фіксують також українські колядки: «вогрію ж бо я й гори й долини», «як зійду я рано-раненько, то втішаться мені діти маленькі». Значення денного світила для життя людини, тварин і рослин підкреслено своєрідними титулами, що їх дає дівчина: «яснеє», «святе», «прекрасне», «чисте», «величне», «поважне». Запобігши цим ласки і прихильності Сонця, вона висловлює вголос свої бажання: «Освіти мене… добротою-красотою, любощами й милощами, …щоб і я була така ясна, велична, прекрасна». Дівчина щиро вірить у дієвість кожного вимовленого слова.

Оберегові замовляння, на відміну від інших текстів цього жанру, зазнали більш виразного впливу християнської культурної традиції, що зумовило структурно-композиційну модифікацію первісних текстів. В аналізованому творі це стосується окремих християнських елементів у самому тексті («раба Божа», «нарожденна, хрищена», «перед усім миром християнським») та останнього компонента структурно-композиційної організації магічного тексту, який увиразнює і закріплює бажану дію, — закріпки. Вона має формальний характер, оскільки виражена за допомогою короткої формули: «На віки-віків, амінь». Очевидно, з’явилися такі елементи в часи двовір’я, коли атрибути християнства почали визнавати могутнішими та дієвішими, ніж язичницькі.

Замовляння «Добрий день тобі, Сонечко яснеє…». Повний текст

Добрий день тобі, сонечко яснеє,
Ти святе, ти ясне прекраснеє,
ти чисте, величне й поважне;
ти освіщаєш гори і долини і високії могили,
освіти мене, рабу Божу, перед усім миром:
перед панами, перед царями, перед усім миром християнським
добротою, красотою, любощами й милощами;
щоб не було ні любішоі, ні милішої
од раби Божої народженої, хрищеної (Марії).
Як ти ясне, величне, прекрасне,
щоб і я така була ясна, велична, прекрасна
перед усім миром християнським на віки віков, амінь .

Замовляння «Добрий день тобі, Сонечко яснеє…». Аналіз твору. Український фольклор. Конспекти лекцій

Повернутися на сторінку Український фольклор. Конспекти лекцій

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *