Замовляння «Там на горі тури орали…». Аналіз твору. Український фольклор. Конспекти лекцій

Замовляння «Там на горі тури орали…». Аналіз твору. Український фольклор. Конспекти лекцій

Замовляння «Там на горі тури орали» належить до лікувальних, ним користувалися для зупинення кровотечі. Текст містить опис, у якому відсутній причинно-наслідковий сюжет: ніщо не є ні причиною, ні наслідком, хоча усе взаємопов’язане між собою. Звідси — ланцюжкова, кумулятивна структура тексту. Характерною ознакою такої будови є нанизування один на одного все нових і нових образів чи епізодів:

Там на горі тури орали, красну рожу сіяли;
красна рожа не зійшла; там стояла дівка;
коло синього моря безребра овечка стояла;
край червоного моря червоний камінь лежить.
Де сонце ходить, там кров знімається;
де сонце заходить, там кров запікається.

Виникає бажання знайти логіку в поєднанні тура з рожею, овечки — з синім морем і т. д., з’ясувати, який зв’язок із кров’ю мають усі ці образи. Можливо, розумінню цього сприятиме проникнення в особливості просторової організації та смисл символів кожного з них.
У текстах українських оберегових замовлянь є три просторові рівні — простір свій (людський), чужий вищий (позитивний) і чужий нижчий (негативний). Просторова організація аналізованого тексту не викликає жодних сумнівів: перед читачами детальний опис складного (двочленного: «там на горі» і «коло синього моря») чужого вищого і позитивного за ставленням до людини простору. Просторова організація чужого світу описана на основі виокремлення кількох його визначальних складників. Як і в людському світі, в чужому є чітко позначений сакральний центр: «гора» і «червоний камінь». Зображений чужий світ — це верхнє, позитивне щодо світу людини царство, де живуть доброчинні надприродні сили, до яких і звернено замовляння, що виконує роль вербального оберегу під час зупинки кровотечі у хворого.
Символічне значення мають також образи тура й овечки, які ніби стоять в одному смисловому ряду. Тур належить до верховних звірів язичницького анімалістичного пантеону. Він царює поміж іще не одомашненою рогатою худобою, має велику магічну силу. Це є доказом того, що замовляння виникло тоді, коли мисливство було основним заняттям наших предків. Магічними властивостями наділена й овечка, на що виразно вказує наявність особливої ознаки неповноти — «безребра». Тур перебуває «там на горі», овечка — «коло синього моря». Гора і море символізують не просто місце дії, а той «неможливий простір», у якому людина не може існувати. Вона — тут, а вони — там. Звідти магічні тварини і впливають на людину та її фізичне самопочуття.
Важко пояснити наявність у «неможливому просторі» («там») дівчини. Ймовірно, розгадка криється у культі предків-скотарів, які поклонялися богу Туру. За легендами, він мав десять рогів, на одному з яких був золотий терем, а в ньому — чарівна діва. Можливо, аналізоване замовляння дійшло до теперішніх днів в уламковій формі, тим більше, що кумулятивна структура тексту давала змогу легко скорочувати його.

Епітет «синє» — постійний у словосполученні «синє море»; епітет «червоний» використовують у замовляннях від кровотечі. Червоний — один із чотирьох священних кольорів (також — золотий, білий і чорний). Він нерідко характеризує ті самі об’єкти, що й білий, золотий: червоне море, червоний камінь. З ним пов’язана і рожа — цариця в архаїчній символіці, яка має велику магічну силу. Її висівають верховні звірі — тури.
Найпрозорішою видається символіка останнього речення, будова якого ґрунтується на принципі «за аналогією»: «Де сонце ходить, там кров знімається; де сонце заходить, там кров запікається». Сонце фігурує тут в одній зі своїх іпостасей — жар. Воно зупиняє, «запікає» кров на ранах. З міфологічного погляду зв’язок життєдайного сонця і крові цілком логічний.

Замовляння «Там на горі тури орали…». Повний текст

Там на горі тури орали, красну рожу сіяли;
красна рожа не зійшла; там стояла дівка;
коло синього моря безребра овечка стояла;
край червоного моря червоний камінь лежить.
Де сонце ходить, там кров знімається;
де сонце заходить, там кров запікається.

Замовляння «Там на горі тури орали…». Аналіз твору. Український фольклор. Конспекти лекцій

Повернутися на сторінку Український фольклор. Конспекти лекцій

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *