ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА РОЗДІЛОМ «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ», ГЕОГРАФІЯ

Запитання й завдання до підсумкового контролю за розділом «Територіальний поділ України», географія

Рівень І

1. Що називають економічним районом?

2. Який з районів найбільш розвинутий економічно?

3. Які з економічних районів займають прикордонне положен­ня?

4. Які з районів займають приморське положення?

5. Які райони займають центральне положення?

6. Укажіть, який з районів має:

а) найбільшу площу;
б) найбільшу кількість населення;
в) найвищу густоту населення;
г) найвищий рівень урбанізації.

Рівень ІІ

1. Які принципи формування економічних районів?

2. Чим економічний район відрізняється від адміністративної області?

3. За яким планом вивчають економічні райони?

4. У кожному з районів назвіть одне місто, що є центром еко­номічного тяжіння для всього району.

5. У яких районах провідну роль в економіці відіграє промис­ловість? сільське господарство?

6. Назвіть галузі спеціалізації Подільського району.

Рівень ІІІ

1. Яким чином на економіку району впливає прикордонне по­ложення? приморське?

2. Як на районування території України вплинули історичні особливості розвитку господарства і діяльність населення?

3. Доведіть, що природні ресурси (їхня наявність або відсутність, брак тощо) впливають на формування господарства району.

4. У яких районах галузі спеціалізації базуються на розробці місцевих корисних копалин?

5. Яка галузь і чому виділяється в харчовій промисловості Цен­трального району?

6. Які перспективи розвитку рекреаційного господарства При­чорноморського району?

Рівень IV

1. Які чинники визначають сучасну спеціалізацію Донецького району? Охарактеризуйте проблеми району та їх причини.

2. Порівняйте господарство Придніпровського та Північно-Східного районів. Визначте спільні проблеми. Запропонуйте шляхи їх розв’язання.

3. Як ви вважаєте, у чому економічна привабливість Києва як столиці держави? Доведіть свою думку.

4. Основою для розвитку яких галузей господарства є природні ресурси Поділля? Чи використані вони в повному обсязі?

5. Чим відрізняється спеціалізація сільського господарства (лісо­вої і лісостепової зони) в межах Північно-Західного району? Які можливі зміни?

6. Порівняйте господарство Карпатського і Донецького районів. Запропонуйте заходи щодо розв’язання екологічних проблем обох районів.

Запитання й завдання до підсумкового контролю за розділом «Територіальний поділ України», географія

Повернутися на сторінку географія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *