Змагальність. Що таке змагальність?

Змагальність — 1) специфічні соціальні відносини, що виникають між індивідами й організаціями в процесі виробництва та збуту матеріальних благ, товарів і послуг, підприємницької, спортивної, правової, навчальної та ін. сфер діяльності; 2) основа виникнення відносин змагання та конкуренції. Відносини змагальності є об’єктивними й зумовлені такими чинниками: суспільний контакт (просторовий, психологічний, безпосередній та опосередкований), взаємодія людей у процесі різних видів діяльності; індивідуальні потреби при навчанні, підприємницькій діяльності, спортивних результатах та ін.; прагнення людини, фірми, трудового колективу до самоствердження, виявлення та всебічної реалізації своїх можливостей і здібностей, бажання перемагати, зумовлене специфікою суспільної природи людини.

Працюючи у колективі, люди вступають в об’єктивні відносини змагальності, що зумовлює виникнення такого суспільного явища як змагання. Змагальність та змагання є об’єктивними процесами, притаманними будь-якому суспільству. За ринкових відносин підприємства, фірми застосовують різноманітні форми змагальності та змагання з метою підвищення продуктивності праці, а також поліпшення соціальних умов праці, соціально-психологічних відносин у колективі.

Змагальність. Що таке змагальність?

Комментарии закрыты.