Зміст і форма твору, Що таке Зміст і форма твору?

Зміст і форма твору, Що таке Зміст і форма твору?

Зміст і форма твору — два нерозривні його боки, які під час аналізу тільки Умовно вичленовуємо для глибшого зрозуміння його суті й своєрідності як цілості. «Коли форма є виразом змісту, — писав В. Бєлінський, — вона зв’язана з ним так щільно, що відокремити її від змісту — означає зруйнувати самий зміст; і навпаки: відокремити зміст від форми означає зруйнувати форму». Зміст не існує без форми, а форма без змісту.
Під змістом розуміємо те, що сказано у творі. Складники змісту: тема, ідея, проблематика, конфлікт, фабула. Форма — це спосіб розкриття змісту. Складники форми: жанр, композиція (сюжет та позасюжетні елементи, а саме: заголовок, присвята, епіграф, портрет, пейзаж, інтер’єр, монологи, вставні етюди, авторські відступи), художня мова, віршування.

Вибір тієї чи іншої форми твору залежить від його змісту. Г. Гегель писав про «Іліаду» Гомера, що «її змістом є Троянська війна або, ще точніше, гнів Ахілла; це дає нам усе, і в той же час ще дуже мало, оскільки те, що робить Іліаду Іліадою, є та поетична форма, у якій виражено зміст». Тому письменники так уважно працюють над формою своїх творів як єдиним засобом втілення змісту. Та коли ігнорується ідейний зміст твору, а зосереджується увага тільки на нібито самодостатній формі, це призводить до безкрилого формалізму. У творі зміст неіуюв переходить у форму, а форма — у зміст, і створюють нерозривну цілість.

Зміст і форма твору, Що таке Зміст і форма твору?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *