Зомбарт Вернер

Зомбарт (Sombart) Вернер (1863—1941) — німецький економіст, соціолог, історик культури. Світову славу Зомбарту принесла робота «Сучасний капіталізм» (1902). Основна тема наукових досліджень Зомбарта — соціально-економічна історія капіталізму. Створив соціологічні моделі типів буржуа, які назвав моделями капіталістичних агентів: мародер-пірат, феодал-землевласник, бюрократ, купець, ремісник.

У співпраці з М. Вебером і Ф. Тьоннісом розробив новий науковий напрям у німецькому суспільствознавстві — соціологію («Соціологія», 1923; «Три націонал-економії», 1930; «Націонал-економія і соціологія», 1930; «Соціологія: чим вона є і чим повинна бути», 1936), яку поділяв на філософську (філософсько-історична наука про принципи розвитку суспільства) й наукову (емпірична наука про існування людини). Наукову соціологію Зомбарт розділяє на психологічну (західноєвропейську, американську) і ноологічну (німецьку). Психологічний напрям, за Зомбартом, ґрунтується на науці про «душу», прагне зрозуміти культуру як сукупність душевних процесів окремих індивідів, які розкладає на прості основні факти; розглядає історію як природний процес, який підкоряється законам природи, тому Зомбарт називає його ще й натуралістичним.

Зомбарт (Sombart) Вернер

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *