Зіммель Георг

Зіммель (Simmel) Георг (1858—1918) — німецький філософ, соціолог, культуролог, один з головних представників пізньої «філософії життя», основоположник формальної соціології. На різних етапах своєї творчості перебував під впливом ідей раннього позитивізму і натуралізму (Г. Спенсер, Г. Фехнер), «філософії життя» А. Шопенгауера і Ф. Ніцше, А. Бергсона, В. Дільтея, Г.-В.-Ф. Гегеля, К. Маркса. Зіммель виокремив три етапи духовної еволюції: натуралістичний, неокантіанський, творчий. Філософ аналізував і критикував сучасний йому капіталістичний спосіб життя, його внутрішні суперечливі тенденції. Ідеї Зіммеля вплинули на формування культур критичної позиції неомарксизму і знайшли відображення в сучасній філософській антропології. Хоча Зіммель і не залишив після себе школи або групи відданих послідовників, ідеї його постійно розробляються в різних філософських, соціологічних і культурологічних напрямах.

Зіммель (Simmel) Георг

Комментарии закрыты.