Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури. 11 -й клас. Нова програма. 2017 рік. Академічний рівень

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури. 11 -й клас. Нова програма. 2017 рік. Академічний рівень

На навчальний рік — 70 год. На тиждень — 2 год. На текстуальне вивчення літературних творів — 52 год. На контрольні роботи — 6 год. На уроки розвитку зв’язного мовлення — 5 год. На уроки позакласного читання — 2 год. Резервний час — 5 год.

№ з/пТема урокуДатаПримітка
І СЕМЕСТР
Із літератури першої половини ХХ ст.
1Загальна характеристика розвитку літератури першої половини ХХ ст. Авангардизм в літературі. Доля реалізму. Елітарна та масова культура
2Розвиток зв’язного мовлення (письмово). Складання тез за темою «Авангардизм 1910-1920-х рр. та здійснювана ним «революція в мистецтві», його основні течії»
3Традиції реалізму XIX ст. та їхня взаємодія з новими літературними течіями на початку XX ст. Життєвий і творчий шлях Олександра Купріна. Купрін та Україна. Романтичне кохання — одна з провідних тем творчості письменника
4«Гранатовий браслет» — гімн «сильному, як смерть, коханню». Життєва основа твору. Протиставлення в оповіданні справжнього кохання банальним взаєминам між чоловіком та жінкою. Моральний і символічний сенс загибелі Желткова. Символіка гранатового браслета, роль біблійних цитат у творі
5Загальна характеристика модерністських явищ у художній прозі першої половини ХХ ст. М. Пруст, Дж. Джойс, Ф. Кафка як засновники європейської модерністської прози
6Життєвий і творчий шлях Франца Кафки — австрійського письменника-модерніста. Своєрідність світобачення та його художнього втілення в новелі «Перевтілення»
7Зображення трагедії відчуження особистості в новелі «Перевтілення».

Образ Ґреґора Замзи як гротескний літературний «автопортрет» письменника й символічне уособлення типу «маленької людини» XX ст.

8Ґреґор Замза та його родина. Особливості стилю Кафки, специфіка поєднання реальності та міфотворчості у його гротесковому художньому світі
9Контрольна робота № 1 за темою «Із літератури першої половини ХХ ст.»
Поезія першої половини ХХ ст.
10Глибинні зрушення в поезії ХХ ст. Модернізм та основні течії європейської поезії ХХ ст. Найвідоміші представники авангардистської й модерністської течій першої половини XX ст.
11Життєвий і творчий шлях Райнера Марії Рільке. Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії поета. Рільке й Україна
12Р. М. Рільке «Сонети до Орфея», «Орфей, Евридіка, Гермес», «Згаси мій зір…». Вираження традиції відчуження людини в дегуманізованому світі. Ностальгія за втраченою єдністю людини та світу
13Життєвий і творчий шлях Ґійома Аполлінера. Еволюція від неоромантизму до кубофутуризму. «Міст Мірабо»
14Ґ . Аполлінер «Зарізана голубка й водограй». Реакція Аполлінера на символізм, ствердження активно-творчого ставлення до життя
15Срібна доба російської поезії: розмаїття напрямів, течій
16Олександр Блок «Незнайома». Життєвий і творчий шлях письменника. О. Блок — найвидатніший поет російського символізму. Образ Незнайомої як втілення Вічної Жіночності, його протиставлення світу ницої прози життя
17Життєвий і творчий шлях Анни Ахматової. Акмеїзм, його естетичні засади та поетика у її творчості. Пізня поезія Ахматової («Реквієм»). Анна Ахматова й Україна
18Розвиток зв’язного мовлення (усно). Дослідження тексту поеми А. Ахматової «Реквієм»
19Життєвий і творчий шлях Володимира Маяковського. Пафос самоствердження й самовиявлення поетичного «Я» в його поезіях. Поняття про футуризм. «А ви могли б?..», «Послухайте!»
20Життєвий і творчий шлях Бориса Пастернака, неоднозначність стосунків поета з футуризмом. «Зимова ніч»
21Борис Пастернак «У всьому хочу я дійти…», «Гамлет». Еволюція поезії Пастернака
22Позакласне читання. Найвидатніші явища зарубіжної поезії першої половини ХХ ст.
23Контрольна робота № 2 за темою «Поезія першої половини ХХ ст.» (твір)
24Життєвий і творчий шлях Михайла Булгакова. Булгаков і Київ. Роман «Майстер і Маргарита», його джерела. Особливості композиції — «роман у романі»
25«Майстер і Маргарита» як роман-міф Проблематика та система образів, трансформація міфічних мотивів у творі.
Особистість і влада: різні аспекти трактування проблеми
26М. Булгаков «Майстер і Маргарита». «Московські» та «єршалаїмські» розділи твору та художні засоби їхнього зв’язку
27М. Булгаков «Майстер і Маргарита». Воланд та його почет. Поєднання реальності й фантастики в романі
28М. Булгаков «Майстер і Маргарита». Понтій Пілат у творі. Трагізм долі митця (майстра)
Із літератури другої половини ХХ ст. Проза та драматургія 1920-1940-х рр.
29Тема Другої світової війни й руху Опору в повоєнні десятиліття.Поширення екзистенціалізму в літературі цього періоду. Життєвий і творчий шлях Бертольта Брехта Брехт як драматург-новатор «Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади й творча практика
30«Матінка Кураж та її діти» — драма-пересторога напередодні Другої світової війни Історико-літературні джерела та сучасний політичний підтекст твору, його антивоєнний пафос й алегоричний сенс. «Ефект очуження» та інші ознаки «епічного театру» у творі
31Утілення в образах дітей Кураж трагічної долі людських чеснот в умовах війни: сміливості (Ейліф), чесності (Швейцеркас) та доброти (Катрін). Образ Кураж — пророча метафора майбутнього Німеччини
32Контрольна робота № 3 за темою «Проза та драматургія 1920-1940-х рр…»
33Узагальнення та систематизація знань, набутих у І семестрі
ІІ СЕМЕСТР
34Огляд життя та творчості Джорджа Орвелла. «1984» — роман-антиутопія. Зображення у творі тоталітарного суспільства
35Розкриття в романі «1984» Дж. Орвелла проблеми свободи та необхідності, істинності знання, обґрунтування волюнтаризму в політиці
36Сатирична повість-притча «Скотоферма» як алегорія революції 1917 р. та наступних подій у Росії
Друга світова війна у дзеркалі літератури
37Особистий досвід участі у Другій світовій війні та його вплив на творчість Генріха Белля. «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»: осуд антигуманної сутності війни, розкриття її руйнівних наслідків для цивілізації та душі Мотив національної провини й відповідальності за розв’язання війни
38Огляд життя Пауля Целана (Анчеля). Зв’язки поета з Україною. Пошуки нової поетичної мови для втілення досвіду Другої світової війни у творчості поета. Модерністське зображення трагедії Голокосту в поезії «Фуга смерті»
39Пауль Целан «Фуга смерті» Паралелізм як засіб викривання спотвореної фашизмом ідеї рівноцінності й багатства німецької та єврейської культур. Музичні принципи художньої організації твору, його наскрізні мотиви Особливості композиції, синтаксису й читання вірша
40Розвиток зв’язного мовлення (письмово). Написання асоціативного етюду, викликаного художніми образами прочитаних творів
41Контрольна робота № 4 за темою «Друга світова війна у дзеркалі літератури» (твір)
42Огляд життя та творчості Карела Чапека — письменника, драматурга, фантаста. «Війна із саламандрами» — сатиричний науково-фантастичний роман, роман-антиутопія та роман-попередження Композиція та сюжет твору
43Карел Чапек «Війна із саламандрами» Розкриття в романі особливостей тоталітарної ідеології та соціальних передумов виникнення подібної форми суспільної свідомості
44Загальна характеристика історико-культурної ситуації повоєнного світу. Розвиток прози в Європі, США, Латинській Америці, Японії та Росії
45Нові явища та тенденції в зарубіжній літературі 1950-1970-х рр. Переростання модернізму в постмодернізм у літературі останньої третини ХХ ст. (загальний огляд)
46Життєвий і творчий шлях Ернеста Міллера Хемінґуея, вплив його особистості та доробку на сучасників. Хемінґуеївський «герой кодексу» — сильна самотня людина; її здатність постояти за себе, прагнення незалежності та свободи, цінування дружби й кохання Новаторство прози Хемінґуея
47«Старий і море» Філософсько-символічний сенс сюжету Оспівування волі, мужності, героїзму буденного життя людини. Показ драматичних суперечностей людського буття: його осмисленості й абсурдності, перемог і поразок,величі та слабкості, протистояння природі та єдності з нею. Сенс фіналу повісті
48Огляд життя та творчості Ґабріеля Ґарсіа Маркеса. «Магічний реалізм»
49Ґ. Ґ. Маркес «Старигань із крилами» Схрещення в оповіданні західноєвропейської модерністської традиції з національним міфопоетичним баченням Філософсько-етичний сенс зустрічі янгола з людьми Своєрідність образу янгола: його безпорадність і терпимість до людей, спорідненість із людською природою. Особливості ставлення людей до янгола Сенс фіналу та назви оповідання. Зрощення фантастичних елементів з побутовими деталями — характерна ознака художнього світу твору
50Розвиток зв’язного мовлення (усно). Складання вітального слова на честь художнього образу або автора: Ґ. Ґ. Маркес та його «Старигань із крилами»
51Контрольна робота № 5 за темою «Зарубіжна проза другої половини ХХ ст.»
Західна драматургія 1950-1970-х рр.
52Загальна характеристика європейського театру. Розвиток драми-притчі. Виникнення «театру абсурду»
53Художня своєрідність театру Макса Фріша. «Санта-Крус» (загальний огляд) або Стислі відомості про Фрідріха Дюрренматта. «Гостина старої дами» (загальний огляд) або Художня своєрідність творів Ежена Йонеску. «Носороги» (загальний огляд)
54Система образів, сюжетна лінія та проблеми морального вибору, свободи й відповідальності у драмі М. Фріша «Санта-Крус». Символіка драми або Система образів, сюжетна лінія та алегорично-моральний сенс сюжету драми Ф. Дюрренматта «Гостина старої дами». Художня своєрідність твору або Система образів, сюжетна лінія та символічний сенс сюжету драми Е. Йонеску «Носороги». Сенс центральної метафори
Література останніх десятиліть ХХ — початку ХХІ ст.
55Постмодернізм — одне з найяскравіших літературних явищ другої половини XX ст., його теоретичні засади та художня (літературна) практика Соціоісторичні, культурно-філософські й естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі. Наріжні принципи постмодерністської поетики. Найяскравіші представники постмодерністської прози
56Найяскравіші представники постмодерністської прози. Ознаки постмодернізму у творчості письменників-прозаїків другої половини XX ст.
57Огляд життя та творчості Хорхе Луїса Борхеса. «Вавилонська бібліотека»
58Х. Л. Борхес «Вавилонська бібліотека». Спроби філософського осмислення Всесвіту у творі Метафоричність та символізм твору
59Огляд життя та творчості Йосипа Бродського. Поєднання авангардизму й постмодернізму у творчості поета. «Пілігрими», «Різдвяна зірка»
60Життєвий і творчий шлях Мілорада Павича. Утілення в оповіданні «Кімната, у якій зникають кроки» ознак постмодернізму
61Життєвий і творчий шлях Крістофа Рансмайра. «Останній світ»: постмодерністська ситуація зникнення книги та її автора в романі. Художній час і простір
62К. Рансмайр «Останній світ» Настрої зневіри в історичний прогрес, мотив приреченості сучасної цивілізації, вичерпаності культури.
Художній час і простір, символіка та художня сила образів
63Позакласне читання. Умберто Еко «Ім’я троянди», Патрік Зюскінд «Запахи, або Історія одного вбивці»
64Розвиток зв’язного мовлення (усно). Світ літератури постмодернізму
65Сучасний літературний процес (огляд). Зарубіжна література ХХІ ст.
66Контрольна робота № 6 за темами «Західна драматургія 1950-1970-х рр.» та «Література останніх десятиліть ХХ — початку ХХІ ст.»
Узагальнення та систематизація вивченого впродовж навчального року
67Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури доби античності, Середньовіччя та Відродження
68Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури доби романтизму (XVII — середина ХІХ ст.)
69Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури доби реалізму та раннього модернізму (друга половина ХІХ ст.)
70Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури ХХ — початку ХХІ ст. (зокрема, сучасного літературного процесу)

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури. 11 -й клас. Нова програма. 2017 рік. Академічний рівень

Комментарии закрыты.