Капітал людський. Що таке капітал людський?

Капітал людський. Що таке капітал людський?

Капітал людський — наявний у кожної особи запас знань, навичок, мотивацій. Теорія людського капіталу досліджує залежності доходів індивідуума, підприємства, суспільства від природних здатностей людей, їх знань і навичок. Принципові ідеї теорії людського капіталу сформулював А. Сміт, розвинули Г. Беккер, Я. Мінсер, Т. Шульц. Теорія людського капіталу досліджує характеристики, які істотно впливають на зміну доходів: здоров’я, творчі здібності, освіту, професійні навички, заповзятливість тощо. Найбільша кількість досліджень пов’язана з ефективністю інвестицій в освіту. Досвід розвинутих країн свідчить, що за інших рівних умов доходи людей зростають зі збільшенням витрат на загальну й фахову освіту.

Природні здібності варто розглядати як стартовий людський капітал, що може бути збільшений завдяки інвестиціям у навчання й виховання (інвестиціями в нього може бути освіта). Визначивши віддачу від вкладень у навчання як відношення доходів до витрат, Беккер одержав цифру 12—14% річного прибутку. Спробою використання теорії людського капіталу на корпоративному рівні є концепція «аналіз людських ресурсів» (АЛР), запропонована Е. Флемхольцем.

Капітал людський. Що таке капітал людський?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *