Кареєв Микола Іванович

Кареєв Микола Іванович

Кареєв Микола Іванович (1850—1931) — російський вчений, історик, соціолог, представник класичного позитивізму у соціології, послідовник і популяризатор вчення О. Конта та ін. західних філософів і соціологів. Дав визначення соціології як абстрактної науки, що вивчає природу і генезу суспільства, його основних сил і їх взаємовідносин, а також процесів, що відбуваються в ньому незалежно від часу і місця їх виникнення. Кареєв належав до суб’єктивної школи соціології, особливу увагу приділяв дослідженню міждисциплінарних зв’язків соціології (особливо з психологією), ролі особистості в історії, прогресу та ін. Він став засновником «російської традиції» історико-критичного аналізу соціологічних шкіл та напрямів. Як основні Кареєв виокремлював такі проблеми соціології: соціологія як наука; науковий і етичний елементи соціології; зв’язок соціології з іншими суспільними науками, з біологією і психологією; економічний аспект суспільства; соціальна структура; прогрес як сутність історичного процесу; роль особистості в історії. Кареєв розглядав соціологію як теоретичну дисципліну, яка має пізнати об’єктивні тенденції суспільного розвитку і не повинна допускати оцінних суджень.

Кареєв Микола Іванович

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *