Карта соціальна. Що таке карта соціальна?

Карта соціальна. Що таке карта соціальна?

Карта (лат. charta — папір; лист; документ) соціальна — 1) соціальна технологія, яка дає змогу подати науково обґрунтовану цілісну соціальну характеристику регіону; 2) аналіз стану соціальних процесів на певній території. Соціальна карта як результат фіксації аналітичної інформації допомагає порівняти розвиток різних регіонів і виробити заходи щодо подальшого удосконалення соціальних процесів у необхідному для суспільства руслі, зіставити показники регіону із середніми показниками в країні, простежити його відставання або випереджання. Використовуючи соціальну карту, за допомогою коефіцієнтів можна отримати об’єктивну характеристику природно-кліматичних умов, національних особливостей, соціального складу населення, демографічної ситуації, трудового, суспільно-політичного, культурного і сімейно-побутового життя.

Часто соціальна карта містить дані кадрового забезпечення і розвитку матеріально-технічної бази регіону. Основні характеристики нерідко доповнюють аналітичними даними соціологічних досліджень.

Карта соціальна. Що таке карта соціальна?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *