Кар’єра. Що таке кар’єра?

Кар’єра. Що таке кар’єра?

Кар’єра (італ. carriera — біг, життєвий шлях) трудова — послідовне просування індивіда в трудовій діяльності від нижчих посад до вищих. Синонімами трудової кар’єри є терміни «професійне зростання», «професійно-кваліфікаційне просування». Трудова кар’єра характеризується переміщенням людини в ієрархії посад (висхідна, низхідна, зигзагоподібна), а також швидкістю просування (нормальна, стрімка, повільна). Трудова кар’єра сприяє розвитку особистості, її самореалізації в процесі трудової діяльності, розкриттю здібностей, є засобом стабілізації трудових колективів, забезпечення наступності за умов зміни поколінь, стимулювання праці. Чинниками, що визначають напрям і швидкість трудової кар’єри, є рівень і якість освіти індивіда, умови його первинної соціалізації, стаж роботи, набутий досвід, життєва мудрість. На трудову кар’єру впливають також інші чинники: родинні зв’язки, добрі стосунки з керівництвом, збіг обставин, суб’єктивна думка окремих осіб тощо. Відсутність можливостей для професійного зростання є однією з причин невдоволення роботою, зміни працівниками професій в організації, плинності кадрів.

Динамічність громадського життя зумовлює високу соціальну значущість трудової кар’єри. Керування реалізується за допомогою аналізу і проектування типів трудової кар’єри, діагностування професійної спрямованості і перспектив розвитку здібностей особистості, вибору оптимального для особистості типу трудової кар’єри.

Кар’єра. Що таке кар’єра?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *