Кейс-стаді. Що таке кейс-стаді?

Кейс-стаді. Що таке кейс-стаді?

Кейс-стаді (англ. case study — дослідження випадку) — традиційна методика якісного аналізу і дослідження в соціології, спрямована на вивчення унікальних об’єктів у сукупності їх зв’язків. Кейс-стаді застосовують при вивченні окремих етнічних груп, випадків адаптації індивіда до специфічних умов, екстремальних подій тощо. Об’єктами досліджень з використанням кейс-стаді можуть бути соціальні еліти, релігійні секти, злочинні угруповання тощо. Специфіка кейс-стаді полягає в глибинному вивченні своєрідності, унікальності об’єкта. При цьому чітко відокремлюються межі, тимчасові параметри досліджуваного «випадку» і застосовуються за необхідності всі існуючі соціологічні, психологічні, маркетингові методики: особисте і глибинне інтерв’ю, фокус-групи, спостереження, аналіз документів, тестування. Особливістю кейс-стаді у процесі здійснення такого дослідження є те, що дослідник стає учасником повсякденної діяльності групи, поведінку якої вивчає. Це дає змогу розглядати «випадок» всебічно і в динаміці розвитку.

Кейс-стаді передбачає чітке виділення «випадків» для їх аналізу (наприклад, у маркетингу — успішної або неуспішної реалізації товару, ефективної і неефективної рекламної кампанії та ін.); вибір кола можливих методик аналізу і джерел інформації; надійне й обґрунтоване суміщення різноманітних блоків інформації, отриманої з використанням різноманітних методів; уміння розробити окрему програму дослідження для кожного конкретного випадку, оскільки загальні рекомендації розробити практично неможливо.

Кейс-стаді. Що таке кейс-стаді?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *