Класи. Що таке класи?

Класи. Що таке класи?

Класи (лат. classis — розряд, група) — соціальні спільноти людей, один з основних елементів соціальної структури суспільства. Узагальнюючи різні точки зору соціологів, можна виокремити такі основні ознаки класів: характер трудової діяльності, відношення до права власності на засоби виробництва, майнове становище, зумовлене розмірами доходів, відношення до влади. На ці ознаки вказує і марксистська теорія. Класи виникли у період розпаду первіснообщинного ладу (V—IV тис. до н. е.). Суспільний поділ праці і поява приватної власності зумовили утворення держави як системи управління класовим суспільством. Відносини між основними класами визначають характер економічної системи суспільства і впливають на його політичну систему і решту мас. У феодальному суспільстві до основних класів належать великі землевласники (феодали, поміщики) і кріпаки, до неосновних — купці, ремісники, службовці; у буржуазному — відповідно, капіталісти, наймані робітники (робітничий клас) і селяни, інтелігенція, службовці. Відносини між класами перебувають у стані постійної динаміки. Протилежність класових інтересів призводить до протистояння (антагонізму) і боротьби між ними. Крайній ступінь напруги в класовому антагонізмі зумовлює соціальні революції, державні перевороти тощо. Виразниками класових інтересів у сучасних умовах є політичні партії і рухи, тому класова боротьба найчастіше виявляється у їх протистоянні і боротьбі. У відносинах між класами у розвинутих капіталістичних країнах переважає тенденція до інтеграції. Під впливом науково-технічного прогресу, зростання освіченості і кваліфікації населення спостерігається зближення між класами, що позначається на характері праці, соціальному статусі, розмірах доходів. Практика придбання акцій робітниками і службовцями робить їх співвласниками капіталістичного виробництва і розподілу прибутку.

У такий спосіб формується т. зв. середній клас — численна соціальна спільнота, що відзначається порівняно високими стійкими доходами, наявністю вищої або середньої фахової освіти, високого рівня ділової кваліфікації, зручними умовами життя. Виокремлюють самостійні соціальні групи, що не належать до класів: військовослужбовці, непрацюючі пенсіонери, домогосподарки, учні. У теоріях соціальної стратифікації поняттям «клас» позначають соціальну страту, що має такі ознаки, як розміри доходів, рівень освіти, престиж професії, відношення до владних структур. Так, у соціальній структурі суспільства виокремлюють вищий, середній, робітничий і нижчий класи. Середній і робітничий класи часто поєднують у єдиний середній клас, іноді виділяють клас менеджерів.

Класи. Що таке класи?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *