Козер (Coser) Льюїс

Козер (Coser) Льюїс

Козер (Coser) Льюїс (нар. 1913) — американський соціолог, дослідник теорії конфлікту. Його праця «Функції соціального конфлікту» визнана соціологами всього світу. Козер запропонував модель конфліктного тлумачення суспільного життя, розглянув позитивні функції соціального конфлікту в суспільстві. Конфлікт він трактував як запобіжний клапан, що дає змогу привести соціальний механізм у відповідність новим умовам. Козер конструктивно критикував пануючу на той час в американській соціології функціональну теорію Т. Парсонса.

Теорія конфлікту, за Козером, ґрунтується на таких тезах: соціальний світ можна розглядати як систему різноманітно взаємопов’язаних частин; будь-якій соціальній системі, оскільки вона складається з різноманітно пов’язаних частин, притаманні дисбаланс, напруження, зіткнення інтересів; процеси, що відбуваються у складових частинах системи та між ними, за певних умов сприяють збереженню, зміні, зростанню чи ослабленню інтеграції, її адаптивності; багато процесів, що зазвичай вважаються руйнівними для системи, за певних умов можна розглядати як засоби, що зміцнюють основи інтеграції системи, підвищують потенціал її пристосованості до середовища. Козер виокремив та дослідив змінні характеристики конфліктних явищ: причини, гостроту, тривалість, функції тощо.

Козер (Coser) Льюїс

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *