Колективне несвідоме. Що таке колективне несвідоме?

Колективне несвідоме. Що таке колективне несвідоме?

Колективне (лат. collectivus — збірний; нагромаджений) несвідоме — поняття аналітичної психології, запроваджене К.-Г. Юнгом для позначення сукупності універсальних несвідомих психічних структур, що успадковуються людьми, механізмів, архетипів, інстинктів, імпульсів, образів тощо, які передаються від покоління до покоління як субстрат психічного існування. Колективне несвідоме містить психічний досвід попередніх поколінь; на відміну від індивідуального (особистісного) несвідомого, колективне несвідоме є носієм досвіду філогенетичного розвитку людства, який успадковується через мозкові структури. Змістом колективного несвідомого виступають архетипи — загальні апріорні схеми поведінки, які в реальному житті людини наповнюються безпосереднім змістом. К.-Г. Юнг зазначав, що виникнення архетипів неможливо пояснити іншим чином, ніж уявивши, що вони є відображенням досвіду людства, який постійно повторюється.

В аналітичній психології саме в колективному несвідомому перебувають архетипи — первинні вроджені психічні структури, що апріорі формують активність уяви. Саме вони є основою загальнолюдської символіки та виявляються у міфах, віруваннях, сновидіннях, творах мистецтва, філософських системах тощо. Е. Дюркгейм запровадив близьке за значенням поняття «колективні уявлення», тобто засвоєні суб’єктом — членом певної соціальної групи — зразки типової для цієї спільноти поведінки. Ці зразки (наприклад, етнічні стереотипи) засвоюються через наслідування, ідентифікацію тощо.

Колективне несвідоме. Що таке колективне несвідоме?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *