Комплексне дослідження. Що таке комплексне дослідження?

Комплексне дослідження. Що таке комплексне дослідження?

Комплексне (лат. complexus — зв’язок, сполучення) дослідження — міждисциплінарне вивчення на основі загальної програми сукупності причин, що зумовлюють певне явище. Передбачає використання можливостей різних предметних орієнтацій та методів, мобілізацію попередньо накопиченого наукового знання і отримання результатів, які неможливо одержати за допомогою інструментів дослідження жодної із окремих галузей знання. Комплексне дослідження найефективніше в соціальних науках, об’єкти яких дуже складні і багатомірні, потребують багатопланового розв’язання пов’язаних з ними проблем, зваженого охоплення економічних, соціальних, політичних, організаційних аспектів тощо. Орієнтація на принцип системності при цьому не обов’язкова, оскільки об’єкти комплексного дослідження можуть не бути систематичними. Основою комплексного дослідження є діалектичні принципи загальності зв’язку, єдності протилежностей, всебічності, конкретності тощо. Комплексне дослідження використовують щодо складноорганізованих об’єктів у тому разі, коли попередні підходи виявляються малоефективними. Призначенням комплексного дослідження є надання повних і всебічних знань про певне явище, забезпечення інститутів управління практичними рекомендаціями для прийняття оптимальних рішень і раціональної діяльності. Звернення до даних різних наук, використання їх методів, теорій, законів є методологічною вимогою і складовою частиною комплексного дослідження, яке передбачає одночасний, за єдиною програмою розгляд об’єкта, його структурно-функціональних і причинних зв’язків відповідно до можливостей суб’єктів комплексного аналізу.

Забезпечується комплексне дослідження спільною методологічною і організаційною базою, залученням спеціалістів різного профілю, координацією дій для досягнення спільної мети. Комплексні дослідження актуальні за умов реформування суспільства, оскільки зміни при цьому є комплексними. Зокрема, перехід до ринкових відносин потребує нової стратегії науково обґрунтованого пошуку, об’єднання зусиль представників різних галузей знання, соціологічної експертизи комплексних соціальних проектів та цільових програм.

Комплексне дослідження. Що таке комплексне дослідження?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *