Композиція художнього твору, Що таке Композиція художнього твору?

Композиція художнього твору, Що таке Композиція художнього твору?

Композиція художнього твору (від лат. сотроsіtіо — побудова, складання, поєднання, створення) — побудова твору, доцільне поєднання всіх його складових у художньо-естетичну цілісність, зумовлену логікою зображеного світу, задумом письменника, нормами обраного жанру. Композиція виражає взаємозв’язок, взаємодію персонажів, сцен, епізодів, розділів, способів зображення і компонування художнього твору (розповідь, опис, портрет, пейзаж, інтер’єр, монолог, діалог, полілог, репліка, ремарка) і кутів зору суб’єктів твору (автора, оповідача, персонажів). Композиція забезпечує відповідність структу. ри художнього твору задумові письменника.

Композиція художнього твору, Що таке Композиція художнього твору?