Композиція художнього твору, Що таке Композиція художнього твору?

Композиція художнього твору, Що таке Композиція художнього твору?

Композиція художнього твору (від лат. сотроsіtіо — побудова, складання, поєднання, створення) — побудова твору, доцільне поєднання всіх його складових у художньо-естетичну цілісність, зумовлену логікою зображеного світу, задумом письменника, нормами обраного жанру. Композиція виражає взаємозв’язок, взаємодію персонажів, сцен, епізодів, розділів, способів зображення і компонування художнього твору (розповідь, опис, портрет, пейзаж, інтер’єр, монолог, діалог, полілог, репліка, ремарка) і кутів зору суб’єктів твору (автора, оповідача, персонажів). Композиція забезпечує відповідність структу. ри художнього твору задумові письменника.

Композиція художнього твору, Що таке Композиція художнього твору?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *